Πριν την Πώληση

Το εξειδικευμένο προσωπικό της ΝΕΟΤΕΚ αναλαμβάνει να μελετήσει οποιοδήποτε έργο, εξετάζοντας  όλες τις ιδιαιτερότητες του και προτείνει με επαγγελματισμό μια βέλτιστη λύση που να ανταποκρίνεται στα πιο αυστηρά και απαιτητικά τεχνικά και οικονομικά κριτήρια.

Η μακρόχρονη εμπειρία στους τομείς των συστημάτων δοκιμών και μετρήσεων σε συνδυασμό με την υποστήριξη από κυρίαρχους κατασκευαστές παγκοσμίως, επιτρέπουν στη ΝΕΟΤΕΚ την υποβολή προτάσεων υψηλής ποιότητας εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας με στόχο βιώσιμες επιστημονικές και βιομηχανικές εφαρμογές.

Υποστήριξη Πώλησης

Χρησιμοποιώντας προηγμένες εσωτερικές διαδικασίες, όλες οι παραγγελίες παρακολουθούνται αποτελεσματικά μέχρι να φθάσουν στον τελικό χρήστη. Ανάλογα με την εφαρμογή, τις ιδιαιτερότητες κάθε έργου και τις απαιτήσεις του πελάτη, το τεχνικό προσωπικό της NEOTEK με την μεγάλη εμπειρία του, αναλαμβάνει την αποσυσκευασία, εγκατάσταση και επίδειξη λειτουργίας του παρεχόμενου εξοπλισμού.

Ιδιωτικός εξοπλισμός βαθμονομημένων οργάνων χρησιμοποιείται για την επιτόπια επαλήθευση της ακρίβειας και των αποτελεσματικών μετρήσεων των αισθητήρων, ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία του συστήματος  σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Μετά την Πώληση

Αφού ολοκληρωθεί επιτυχώς η εγκατάσταση, οι μηχανικοί της NEOTEK αναλαμβάνουν λεπτομερή επίδειξη της λειτουργίας, των διαδικασιών ασφαλείας, της χρήσης και συντήρησης του εξοπλισμού στους τελικούς χρήστες με στόχο την παράταση του κύκλου ζωής του εξοπλισμού.

Η εκπαίδευση στα θεωρητικά θέματα, η διεξαγωγή των δοκιμών και η επαλήθευση των μετρήσεων δεν αποτελούν μέρος της αρχικής επίδειξης, αλλά μπορούν να προσφερθούν κατόπιν αιτήματος.

Επισκευές & Αναβαθμίσεις

Η ΝΕΟΤΕΚ αναλαμβάνει την επιθεώρηση και διάφορες επισκευές τόσο στο εργοτάξιο όσο και στο εργαστήριο, όταν διατίθενται ανταλλακτικά. Όπου οι επισκευές δεν είναι εφικτές λόγω τεχνολογικών εξελίξεων, προτείνονται αναβαθμίσεις ή αντικαταστάσεις με το ελάχιστο δυνατό  κόστος.

Η αναβάθμιση του υφιστάμενου εξοπλισμού οποιουδήποτε κατασκευαστή στην τρέχουσα τεχνολογία είναι εφικτή στις περισσότερες περιπτώσεις και επιτρέπει στο χρήστη να εκμεταλλεύεται αποτελεσματικά τον εξοπλισμό του, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα μια χαμηλή επένδυση.