Μονοαξονικές / Διαξονικές σεισμικές τράπεζες

Οι κατασκευές που αντέχουν σε δυνατούς σεισμούς σώζουν ανθρώπινες ζωές και επιτρέπουν τη συνέχιση δραστηριοτήτων χωρίς διακοπές. Η συνεχής έρευνα στη δημιουγία ισχυρότερων κατασκευών και υλικών υψηλότερων προδιαγραφών χρησιμοποιεί συστήματα προσομοίωσης αναγκαία στα Εργαστήρια Πολιτικού Μηχανικού.

Πολυαξονικοί Σεισμικοί Προσομοιωτές

Τα συστήματα αυτά έχουν τη δυνατότητα να αναπαράγουν τις καταστροφικές παραμέτρους ενός σεισμικού συμβάντος επιτρέποντας στους Πολιτικούς Μηχανικούς να μελετήσουν κατασκευές που αστόχησαν στο σεισμό και να αναπτύξουν νέες τεχνικές και υλικά για την προστασία της ζωής και της ιδιοκτησίας.

Εξαναγκασμένη διέγερση κατασκευών

Ηλεκτροδυναμικά συστήματα διέγερσης/δόνησης των κατασκευών για την ταλάντωσή τους σε συχνότητες συντονισμού μέσω διέγερσης με τυχαίες ή ημιτονοειδείς κυματομορφές. Είναι φορητά συστήματα ισχύος που απαιτούν ξεχωριστό σύστημα καταγραφής των ταλαντώσεων.

Καταγραφικά δονήσεων

Φορητοί δονησιογράφοι για την εκτίμηση περιβαλλοντικών ταλαντώσεων – δονήσεων που προκαλούν φθορές, θόρυβο ή και ενόχληση σε ανθρώπους και μηχανήματα

Συστήματα μόνωσης δονήσεων

Ειδικά συστήματα μόνωσης ταλαντώσεων, με ελατήρια, αεροστρώματα ή ελαστομερή. Συστήματα ελέγχου οριζοντιότητας, απομονωτές, θεμελιώσεις απορρόφησης δονήσεων, τράπεζες απομόνωσης ταλαντώσεων

Ειδικά πλαίσια δοκιμών

Μεταλλικές πλατφόρμες, έλεγχος πτερυγίων ανεμογεννητριών, πλαίσια δοκιμών, πλαίσια δοκιμών υψηλών φορτίων, καλύμματα υπογείων εγκαταστάσεων, κεκλιμένες τράπεζες, δονητικές τράπεζες & ειδικές θεμελιώσεις