Neotek project - Plaka bridge

Γεφύρι Πλάκας

Το 2019, κατά τη διάρκεια ανακατασκευής του ιστορικού γεφυριού της Πλάκας στην περιοχή Τζουμέρκα, η NEOTEK
προμήθευσε και εγκατέστησε όργανα μετρήσεων για την παρακολούθηση μηχανικών φορτίων κατά την κατασκευή αλλά και μετά την αποπεράτωση του έργου.  Πιο συγκεκριμένα, τοπογραφικοί στόχοι, ρωγμόμετρα και παραμορφωσίμετρα με αυτογραφικό καταγραφικό εγκαταστάθηκαν στο γεφύρι για την μόνιμη παρακολούθηση του. Τα δεδομένα μεταφέρονται τηλεμετρικά μέσω δικτύου 4G.

Neotek project - PPC Ptolemais station

ΔΕΗ Σταθμός Πτολεμαΐδας

Το 2018, η NEOTEK προμήθευσε και εγκατέστησε επιμηκυνσιόμερα και σύστημα  τηλεμετρικού ελέγχου και αυτόματης καταγραφής δεδομένων στα πλαίσια  κατασκευής της νέας, 5ης ενεργειακής μονάδας της ΔΕΗ στην Πτολεμαΐδα, για την παρακολούθηση της δομικής ακεραιότητας των μεταλλικών πλευρικών τοιχίων.

Neotek project - Skiron Tunnel

Σήραγγα Σκίρων

Στις αρχές του 2017, η ΝΕΟΤΕΚ προμήθευσε και εγκατέστησε ρωγμόμετρα δονούμενης χορδής σε σήραγγα που βρίσκεται στον αυτοκινητόδρομο Αθηνών – Κορίνθου. Ένα αυτόματο καταγραφικό συλλογής δεδομένων εγκατεστημένο σε κεντρικό σημείο εσωτερικά της σήραγγας  επιτρέπει στον ιδιοκτήτη, Ολυμπία Οδό ΑΕ, να παρακολουθεί τηλεμετρικά τις υπάρχουσες ρωγμές.

Neotek projects - Klokova Tunnel

Σήραγγα Κλοκόβας

Κατά τη διάρκεια του 2015 και του 2016, η NEOTEK προμήθευσε την εταιρεία TEΡNA Α.Ε. πάνω από 400 όργανα γεωτεχνικής παρακολούθησης, όπως κυψέλες πίεσης, πιεζόμετρα, παραμορφωσίμετρα δονούμενης χορδής και κυψέλες φορτίου για την παρακολούθηση της σήραγγας κατά τη διάρκεια των διαφόρων κατασκευαστικών φάσεων.

Neotek project - Holy Sepulcher

Πανάγιος Τάφος

Για την ανακατασκευή του μνημείου του Ιερού Πανάγιου Τάφου που ανέλαβε το ΕΜΠ το 2016, η ΝΕΟΤΕΚ προμήθευσε στο Ελληνικό Ορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων ένα σύστημα δυναμικής παρακολούθησης της δομικής υγείας, ένα πολυκαναλικό ασύρματο σύστημα για την παρακολούθηση της επιφανειακής θερμοκρασίας και της σχετικής υγρασίας, και μια φορητή μονάδα υπερηχητικής τομογραφίας για την αξιολόγηση της δομικής ακεραιότητας.

Neotek project - Stavros Niarchos FCC

Υ/Η Φράγματα ΔΕΗ

Το 2016 η ΝΕΟΤΕΚ προμήθευσε και εγκατέστησε ψηφιακούς επιταχυνσιογράφους τελευταίας τεχνολογίας για την παρακολούθηση της δομικής απόκρισης κατά τη διάρκεια σεισμών σε επτά υδροηλεκτρικά φράγματα της ΔΕΗ σε όλη την Ελλάδα. Η ΝΕΟΤΕΚ προμηθεύει συστήματα επιταχυνσιογράφων σε Υ/Η Φράγματα της ΔΕΗ για αρκετές δεκαετίες.

Neotek project - PPC Dams

Ίδρυμα Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος

Κατά τη διάρκεια της φάσης κατασκευής ενός σημαντικού έργου ανάπτυξης στην Αθήνα, η ΝΕΟΤΕΚ προμήθευσε κι εγκατέστησε το 2013 ένα εδαφικό εκτασιόμετρο για την παρακολούθηση πιθανών παραμορφώσεων του τεχνητού λόφου, ένα σύστημα παρακολούθησης παραμόρφωσης/φορτίου που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της φάσης αφαίρεσης της στήριξης της οροφής με θόλο από ηλιακούς συλλέκτες το 2015, και υποστήριξε ένα σύστημα ψηφιακών επιταχυνσιογράφων για την αρχική δομική παρακολούθηση.

Neotek project - Nea Odos

Νέα Οδός

Το πρώτο σύστημα Weigh-in-Motion (Ζύγιση εν κινήσει) στην Ελλάδα προμήθευσε και εγκατέστησε το 2015 η NEOTEK κοντά στην Αυλώνα στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας, για να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τα δεδομένα κάθε οχήματος (βάρος, ταχύτητα & μήκος άξονα), ακόμη και κατά την διέλευσή τους σε υψηλές ταχύτητες. Το W.I.M μπορεί να συζευχθεί με σύστημα οπτικής παρακολούθησης για να παρέχει στον φορέα εκμετάλλευσης του αυτοκινητόδρομου σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη συντήρηση & την κυκλοφορία.

Neotek project - Athens Metro

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ – Γραμμή 3

Από το 2013 έως τις αρχές του 2017, η ΝΕΟΤΕΚ προμήθευσε εκατοντάδες όργανα γεωτεχνικής παρακολούθησης στους 6 νέους σταθμούς και τα φρεάτια της σήραγγας TBM της γραμμής επέκτασης του μετρό της Αθήνας στον Πειραιά. Μια ποικιλία αισθητήρων, που συμπεριλαμβάνει: παραμορφωσίμετρα δονούμενης χορδής, ρωγμομέτρα, κλινόμετρα, κυψέλες φορτίου, εκτασιόμετρα γεωτρήσεων πολλαπλών σημείων, φορητά κλισιόμετρα σε σωλήνες γεωτρήσεων, μόνιμα κλισιόμετρα και αυτόματα τηλεμετρικά καταγραφικά δεδομένων, χρησιμοποιούνται για τη συνεχή παρακολούθηση εξέλιξης των εργασιών.

Neotek projects - Amfipolis Tomb

Τάφος Αμφίπολης

Στα τέλη του 2015, η ΝΕΟΤΕΚ προμήθευσε και εγκατέστησε ένα σύστημα παρακολούθησης της στατικής δομικής απόκρισης των μεταλλικών στελεχών της διάταξης σταθεροποίησης που εγκαταστάθηκε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εκσκαφής. Ένα κεντρικό καταγραφικό  δεδομένων συλλέγει μετρήσεις από παραμορφωσίμετρα, θερμόμετρα περιβάλλοντος και ρωγμόμετρα. Το 2019 πραγματοποιήθηκε επέκταση του συστηματος με επιπλέον αισθητήρες παρακολούθησης κλίσεων, επιταχύνσεων, φορτίου και σχετικών αποστάσεων.

Neotek project - Revithoussa 3rd LNG Tank

Ρεβυθούσα, 3η Δεξαμενή LNG

Στις αρχές του 2015, η NΕΟΤΕΚ προμήθευσε και επόπτευσε την εγκατάσταση των γεωτεχνικών οργάνων, δηλαδή κυψελών φορτίου και εκτασιομέτρων πολλαπλών σημείων γεωτρήσεων, που χρησιμοποιήθηκαν στην παρακολούθηση της κατασκευής της 3ης δεξαμενής υγροποιημένου φυσικού αερίου.
Neotek project - Valsamioti Dam

Φράγμα Βαλσαμιώτη

Στις αρχές του 2014, η ΝΕΟΤΕΚ προμήθευσε και εγκατέστησε ένα πολυκαναλικό επιταχυνσιογράφο για την παρακολούθηση, μέσω τηλεμετρίας, της δυναμικής δομικής απόκρισης του φράγματος. Το προηγούμενο έτος, διατέθηκαν πιεζόμετρα δονούμενης χορδής για τη μέτρηση της πίεσης των πόρων του νερού σε επιλεγμένες θέσεις.

Neotek project - Temple of Apollo Epikouros

Εργαστήριο ΝΑΜΑ LAB

Στα τέλη του 2009 η ΝΕΟΤΕΚ προμήθευσε και εγκατέστησε πλήρες εργαστηριακό εξοπλισμό για τη δοκιμή αδρανών υλικών, εδάφους, σκυροδέματος, βράχων και ασφαλτικών, συμπεριλαμβανομένων αυτοματοποιημένων τριαξονικών δοκιμών, δοκιμών άμεσης διάτμησης και κορεσμού, CBR και Marshall, πρέσα σκυροδέματος με παρακολούθηση ελαστικών ορίων πετρωμάτων, PSV, AAV κ.ά. Για επιτόπιους ελέγχους, διατέθηκαν φορητές συσκευές μη καταστροφικών ελέγχων, καθώς και εξοπλισμοί ελέγχου εδάφους και κονιαμάτων.

Neotek project - Nama Lab

Εργαστήριο ΝΑΜΑ LAB

Στα τέλη του 2009 η ΝΕΟΤΕΚ προμήθευσε και εγκατέστησε πλήρες εργαστηριακό εξοπλισμό για τη δοκιμή αδρανών υλικών, εδάφους, σκυροδέματος, βράχων και ασφαλτικών, συμπεριλαμβανομένων αυτοματοποιημένων τριαξονικών δοκιμών, δοκιμών άμεσης διάτμησης και κορεσμού, CBR και Marshall, πρέσα σκυροδέματος με παρακολούθηση ελαστικών ορίων πετρωμάτων, PSV, AAV κ.ά. Για επιτόπιους ελέγχους, διατέθηκαν φορητές συσκευές μη καταστροφικών ελέγχων, καθώς και εξοπλισμοί ελέγχου εδάφους και κονιαμάτων.
Neotek project - Edafos Consulting Engineers

Εργαστήριο ΕΔΑΦΟΣ

Στα μέσα του 2009, η ΝΕΟΤΕΚ προμήθευσε σε ιδιωτικό εργαστήριο στην Αθήνα και εγκατέστησε ένα πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα Τριαξονικής Δοκιμής, αυτοματοποιημένα οιδήμετρα (συσκευές στερεοποίησης), μηχανή δακτυλιοειδούς διάτμησης, σύστημα ελέγχου CRS, και κεντρική μονάδα λήψης μετρήσεων με ειδικό λογισμικό.

Neotek project - Geodomi

Εργαστήριο Γεωδομή

Το παραπάνω γεωτεχνικό εργαστήριο εξοπλίστηκε πλήρως από τη NEOTEK στα τέλη του 2007. Η προμήθεια και εγκατάσταση περιλάμβανε ένα αυτοματοποιημένο σύστημα Τριαξονικής δοκιμής, Οιδήμετρα, μηχάνημα δοκιμής CBR, ψηφιακή μηχανή Διάτμησης, μηχανή Ανεμπόδιστης θλίψης, αυτόματη Μηχανή Θλίψης δοκιμίων σκυροδέματος κ.ά.

Neotek project - GeoStand

Εργαστήριο GeoStand

Η ΝΕΟΤΕΚ προμήθευσε και εγκατέστησε στη Geostand στην Αθήνα πλήρως εξοπλισμένο γεωτεχνικό εργαστήριο για αδρανή υλικά, εδάφη, κονιάματα, σκυρόδεμα και ασφαλτικά υλικά, καθώς και φορητές συσκευές μη καταστροφικών επί τόπου δοκιμών, στα μέσα του 2006.

Neotek project - Crete, Natural History Museum

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης

Στις αρχές του 2008, η ΝΕΟΤΕΚ προμήθευσε και εγκατέστησε μια τριαξονική τράπεζα προσομοίωσης σεισμών εμβαδού 12m² και χωρητικότητας 20 ατόμων, η οποία χρησιμοποιείται για εκπαιδευτικούς σκοπούς για σχολεία και ενδιαφερόμενους επισκέπτες του Μουσείου.

Neotek project - Lesvos, Natural History Museum

Moυσείο Φυσικής Ιστορίας Λέσβου

Στο τέλος του 2008 παραδόθηκε και εγκαταστάθηκε μια Σεισμική Τράπεζα στο Μουσείο. Το μέγεθος της είναι 2m x 4m, έχει χωρητικότητα 20 ατόμων και 2,5 βαθμούς ελευθερίας, παρέχοντας στους μαθητές και τους επισκέπτες μια βασική εκπαίδευση σχετική με την ανθρώπινη αντίδραση σε σεισμούς κατά τις προσομοιώσεις γνωστών γεγονότων.

Neotek project - Democritus University of Thrace

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Στα μέσα του 2007, η ΝΕΟΤΕΚ προμήθευσε και εγκατέστησε μια Σεισμική Τράπεζα ενός βαθμού ελευθερίας, εμβαδού 3.4mx3.4m στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, η οποία χρησιμοποιείται για διάφορες εφαρμογές δομικών δοκιμών σε διαφορετικά σεισμικά σενάρια. Η Τράπεζα διαθέτει δυνατότητα επέκτασης σε τριαξονική.

Neotek project - University of Patras

Πανεπιστήμιο Πάτρας

Στα τέλη του 2008 η ΝΕΟΤΕΚ προμήθευσε και εγκατέστησε στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών μια μονοαξονική Σεισμική Τράπεζα. Η επιφάνεια του τραπεζιού είναι 3m x 5m, είναι επεκτάσιμη σε τριαξονική και χρησιμοποιείται για δομικές δοκιμές και προσομοίωση σεισμών.

Neotek project - Aristotle University of Thessaloniki

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Για την πειραματική προσομοίωση των συστημάτων εδάφους-δομής στο Εργαστήριο Εδαφομηχανικής, το 2006 εγκαταστάθηκε από τη ΝΕΟΤΕΚ μια Σεισμική Τράπεζα εμβαδού 1.3 mx 1.3m με μέγιστη ικανότητα φορτίου 500 kg, και μέγιστη επιτάχυνση 1g.
Neotek project - Seismopolis

Σεισμόπολις

Το πρώτο εκπαιδευτικό σύστημα σεισμικής προσομοίωσης στην Ελλάδα προμήθευσε και εγκατέστησε η ΝΕΟΤΕΚ στον Δήμο Ρέντη, στην Αθήνα. Η επιφάνεια του είναι 3 x 5m, και δομήθηκε ως οικιακή κουζίνα ώστε οι μαθητές και οι επισκέπτες να εκπαιδευτούν πώς να αντιδρούν κατά τη διάρκεια μίας σεισμικής δόνησης.

Neotek project - Aristotle University of Thessaloniki

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το 2014, μια μονοαξονική φορητή Σεισμική Τράπεζα με επιφάνεια 50 x 70cm παραδόθηκε στο Εργαστήριο Εδαφομηχανικής, Θεμελιώσεων και Γεωτεχνικής Μηχανικής για δοκιμές ταλαντώσεων σε μοντέλα.

Neotek project - Frederick University, Cyprus

Πανεπιστήμιο Frederick, Κύπρος

Η εταιρεία μας προμήθευσε μια φορητή Σεισμική Τράπεζα μαζί με μοντέλα κτιρίων διαφορετικού ύψους και βοηθητικά όργανα όπως επιταχυνσιόμετρα, παραμορφωσίμετρα και αισθητήρες μετατόπισης, για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς στη Σχολή Μηχανικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών. Παρόμοια συστήματα έχουμε προμηθεύσει στο Πανεπιστήμιο Πατρών, στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο Πατρών, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο ΕΜΠ και στο ΙΤΣΑΚ.

Neotek project - National Technical University of Athens

Πανεπιστήμιο Πατρών

Η NEOTEK προμήθευσε δύο πλήρως εξοπλισμένα σερβοϋδραυλικά συστήματα δοκιμών υλικών της εταιρείας MTS στο Εργαστήριο Τεχνολογίας και Αντοχής Υλικών πριν από δύο περίπου δεκαετίες. Το 2016, το σύστημα ελέγχου της μηχανής δυναμικότητας 250 kN αντικαταστάθηκε με νέο ψηφιακής τεχνολογίας. Είναι σε πλήρη λειτουργία.

Neotek project - National Technical University of Athens

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Πριν από αρκετά χρόνια, η NΕΟΤΕΚ προμήθευσε στο Εργαστήριο Οδοποιίας το πρώτο σερβοϋδραυλικό σύστημα ελέγχου οδοστρωμάτων και ασφαλτικών της MTS. Το 2015, το Εργαστήριο αντικατέστησε το παλαιό σύστημα ελέγχου και το λογισμικό με νέο προηγμένης τεχνολογίας. Την προμήθεια και εγκατάσταση ανέλαβε η ΝΕΟΤΕΚ.

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Η ΝΕΟΤΕΚ προμήθευσε το Εργαστήριο Ναυπηγικής Τεχνολογίας, στη Σχολή Ναυπηγικής Αρχιτεκτονικής και Ναυτικής Μηχανικής, δύο πλήρως εξοπλισμένα Σέρβο-υδραυλικά συστήματα δοκιμών MTS δυναμικότητας 250 kN και 100kN, για σκοπούς εφαρμοσμένης έρευνας. Και τα δύο συστήματα τα τελευταία χρόνια αναβαθμίστηκαν με σύγχρονης  τεχνολογίας συστήματα ηλεκτρονικού ελέγχου και είναι πλήρως λειτουργικά.

Neotek project - Aristotle University of Thessaloniki

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Η Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, συγκεκριμένα το Εργαστήριο Οπλισμένου Σκυροδέματος και Τοιχοποιίας είχε προμηθευτεί παλιότερα από τη ΝΕΟΤΕΚ ένα διαξονικό σερβοϋδραυλικό Δομικό Σύστημα για τη δοκιμή δομικών στοιχείων πραγματικού μεγέθους στην ειδική ισχυρή επιφάνεια δαπέδου και πλαισίου του εργαστηρίου. Το 2014 η ΝΕΟΤΕΚ προμήθευσε και εγκατέστησε το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου με τεχνολογία αιχμής, το οποίο παρέχει προηγμένο, ταυτόχρονο έλεγχο των δύο εμβόλων και είναι επεκτάσιμο σε επιπλέον κανάλια.

Neotek project - Aristotle University of Thessaloniki

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Η ΝΕΟΤΕΚ προμήθευσε και εγκατέστησε ένα επεκτάσιμο πολυαξονικό σύστημα δοκιμών της MTS στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών το 2014, για τη δοκιμή δομών οχημάτων σε κόπωση υψηλών και χαμηλών συχνοτήτων. Το σύστημα περιλαμβάνει ένα έμβολο 50kN, ψηφιακό πολυκαναλικό ελεγκτή με λογισμικό και σύστημα παροχής υδραυλικής ισχύος.

Neotek project - University of Thessaly

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Το Εργαστήριο Τεχνολογίας και Οπλισμένου Σκυροδέματος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών χρησιμοποιεί σερβοϋδραυλικά έμβολα της MTS για μονοαξονικές και διαξονικές δοκιμές. Το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου αναβαθμίστηκε το 2014 για να παρέχει ταυτόχρονη λειτουργία δύο εμβόλων σε πιο εξελιγμένες δοκιμές. Η ΝΕΟΤΕΚ ανέλαβε την προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
Neotek project - Aristotle University of Thessaloniki

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το πρώτο Δυναμικό Τριαξονικό Σύστημα δοκιμών εδαφών της MTS στην Ελλάδα προμήθευσε η  ΝΕΟΤΕΚ στο Τμήμα Γεωτεχνικής Μηχανικής, Εργαστήριο Εδαφομηχανικής, Θεμελιώσεων & Γεωτεχνικής Σεισμικής Μηχανικής, πριν από αρκετά χρόνια. Το αρχικό ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου αντικαταστάθηκε από ψηφιακό ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου της MTS το οποίο παραδόθηκε σε πλήρη λειτουργία.
Neotek project - National Technical University of Athens-4

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Η ΝΕΟΤΕΚ προμήθευσε σύστημα ηλεκτροδυναμικής δοκιμής της MTS, δυναμικότητας 10kN, για ελαφρά υλικά στο Εργαστήριο Αντοχής Υλικών της ΣΕΜΦΕ. Το σύστημα εφοδιάστηκε με πλήθος εξαρτημάτων ελέγχου και αναβαθμίστηκε με την προσθήκη ενός συστήματος οπτικού επιμηκυνσιομέτρου ακριβείας με βίντεο που παρέχει πληροφορίες, χωρίς επαφή, σχετικά με τη συμπεριφορά των υπό δοκιμή υλικών.

Neotek project -Cyprus University of Technology

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Γεωπληροφορικής προμηθεύτηκε το 2010 ένα πλήρες σερβοϋδραυλικό σύστημα δομικών δοκιμών της MTS που περιλαμβάνει σύστημα υδραυλικής ισχύος και ψύξης, τέσσερα σερβοϋδραυλικά έμβολα διαφόρων μεγεθών για στατικές και δυναμικές εφαρμογές, ένα πολυκαναλικό ψηφιακό σύστημα ελέγχου και λογισμικό. Το σύστημα προμήθευσε κι εγκατέστησε με επιτυχία η NΕΟΤΕΚ.

Neotek project - Certh

ΕΚΕΤΑ

Το 2016, η ΝΕΟΤΕΚ προμήθευσε και εγκατέστησε ένα οπτικό σύστημα επιμηκυνσιομέτρου με χρήση βίντεο για την παρακολούθηση της παραμόρφωσης των υπό δοκιμή υλικών στο Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας του Βόλου.